Visegrádi négyek
komplex országos
középiskolai vetélkedő

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal a 2017/2018-as tanévre meghirdeti a „Középen vagyunk!” Visegrádi négyek komplex országos középiskolai vetélkedőt (a továbbiakban: V4-es vetélkedő) a gimnáziumok és szakgimnáziumok 11. évfolyamos tanulói részére. A vetélkedő célja a visegrádi együttműködéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, elterjesztése, a tanulók együttműködési és önálló tanulási képességének a fejlesztése.

Belépés a csapatok számára

Kedves Versenyzők! A Visegrádi négyek komplex országos középiskolai vetélkedő második fordulója lezajlott. Az eredményeket hamarosan a megadott elérhetőségeken eljuttatjuk a csapatokhoz.
A részvétel feltételei

A vetélkedőn a magyarországi középiskolák (a magyarországi tantervi szabályozás alapján működő gimnáziumok és szakgimnáziumok) 11. évfolyamos tanulóiból álló négyfős csapatok vehetnek részt. A csapatok nevezését, a versenyen való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását az érintett iskola intézményvezetője biztosítja. Egy iskolából több csapat is jelentkezhet.
A vetélkedő szervezése

A V4-es vetélkedő háromfordulós: az első és a második fordulóban online írásbeli, a harmadikban – amely a döntő – szóbeli megmérettetésre kerül sor.
A jelentkezés módja

Az iskolai csapatot vagy csapatokat regisztráló személyt az intézmény igazgatója delegálja. A megkapott hozzáféréssel a delegált személy beléphet a verseny felületére, és regisztrálhatja a jelentkező csapatokat. A jelentkezés és a részvétel ingyenes.

Jelentkezni 2017. november 14. és 2017. december 8. között lehet, a v4kviz.kozepiskolaiverseny.hu online felületen.
Segítség a jelentkezéshez
Első forduló
Időpont:
2018. február 23., 15.00–16.00
Helyszín:
minden jelentkező csapat saját iskolája

Az első fordulóra a versenyfelhívásban megjelölt feltételeknek megfelelő csapatok jelentkezhetnek. A nevezett csapatok tagjai rendkívüli esetben változhatnak, a csapatot alkotó tanulók személyének módosítására az első forduló előtt, 2018. február 15-ig van lehetőség. A vetélkedő első fordulója online, a „kvíz” jellegű feladatsort a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon lehet megoldani a fent megadott időintervallumban. A csapatoknak a feladatok megoldására hatvan perc áll majd rendelkezésére. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal az első forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. Az első fordulóra a tanulók a versenyfelhívásban megadott szakirodalomból készülhetnek. Az első fordulóval kapcsolatos további tennivalókról legkésőbb 2017. december 20-ig tájékoztatjuk a jelentkező csapatokat. A második fordulóba a húsz legmagasabb pontszámot elérő csapat juthat tovább. Ettől a számtól a versenybizottság eltérhet, ha az eredmények alapján ezt indokoltnak tartja. A második fordulóra kitűzött feladatokhoz javasolt szakirodalmat 2018. március 1-jén kapják meg a továbbjutott csapatok, illetve minden csapat értesítést kap az első fordulóban elért eredményéről az Oktatási Hivataltól.
Az első forduló várható témái és a felkészülést segítő szakirodalmak
Országismeret (földrajzi és történelmi ismeretek)
Az alábbi középiskolai földrajz- és történelemkönyvek kapcsolódó oldalai, valamint a Nemzeti Köznevelési Portál tematikus linkjei:
 1. Arday–Kőszegi–Sáriné–Ütőné: Földrajz 10. (OFI, Bp., 2016) 124–127., 158–165. oldal.
 2. Németh–Borhegyi: Történelem 9. (OFI, Bp., 2015) 145–149., 196–214. oldal.
 3. Borhegyi: Történelem 10. (OFI, Bp., 2014) 29–30., 64., 101., 129., 210., 215. oldal.
 4. Borhegyi–Paksa: Történelem 11. (OFI, Bp., 2016) 114., 121–124., 166–168., 212–216. oldal.
 5. Borhegyi–Bódy–Kojanitz: Történelem 12. (OFI, Bp., 2016) 19–20., 25., 78., 86., 105., 111–112.,117–120., 174–179. oldal.
 6. Csehország és Lengyelország földrajza
 7. Szlovákia földrajza
 8. Közép-európai tájak
A V4-es országok gasztronómiája: ételek, specialitások
Második forduló
Időpont:
2018. március 20., 15.00–16.00
Helyszín:
minden jelentkező csapat saját iskolája

A vetélkedő második fordulója is az online felületen történik. A feladatokat szintén úgynevezett időzáras feladatlapon kell megoldani a fent megadott időintervallumban. A második fordulóba továbbjutott csapatoknak az első fordulóhoz hasonlóan a megoldásra ebben az esetben is hatvan perc áll majd rendelkezésre. A verseny minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal a második forduló iskolai helyszínein ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. A második fordulóra a diákok az első és a második forduló szakirodalmából készülhetnek fel. A döntőbe a második fordulóban legjobb eredményt elért 6 csapat juthat tovább. Ettől a számtól a versenybizottság eltérhet, ha az eredmények alapján ezt indokoltnak látja. Az utolsó fordulóba jutott csapatok a várható feladatokról szóló tájékoztatót 2018. március 27-ig kapják meg az Oktatási Hivataltól.
Az második forduló várható témái
Tematika:
 1. az első forduló témái
 2. a V4-es országcímerek, zászlók, szimbólumok
 3. a V4 története: diplomácia és együttműködés
 4. a V4-es országok olimpiai eredményei
Harmadik forduló – döntő
Időpont:
2018. április 27., 10.00–15.00
Helyszín:
Budapest

A döntőbe jutott csapatokat a harmadik forduló részletes feladattípusairól időben tájékoztatjuk. Az utolsó forduló feladatait is a versenybizottság állítja össze. A döntőn részt vevő csapatok a helyszínen szóbeli és interaktív feladatokkal találkoznak majd. A döntőbe jutott csapatok és kísérőik ellátási és utazási költsége a résztvevőket terheli.
Az harmadik forduló várható témái
Tematika:
 1. V4-es élő kvíz és interaktív feladatok
A verseny díjazása

A V4-es vetélkedőn az első helyezett csapat háromnapos kirándulást nyer a Pozsony–Prága útvonalra. A döntőbe jutott mindegyik csapat oklevelet, a döntő valamennyi résztvevője emléklapot, valamint V4-es ajándékcsomagot kap. A döntős csapatok továbbá értékes könyvjutalomban is részesülnek.